Centrum obróbkowe CNC do cięcia stali

Podstawowym elementem konstrukcji stalowych hal oraz innego typu obiektów są blachownice. Blachownice to spawane kształtowniki stalowe, które pełnią istotne funkcje w przenoszeniu obciążeń zewnętrznych oraz tych od ciężaru własnego obiektu. W większości przypadków przybierają one bardzo duże rozmiary, dlatego do ich wykonania niezbędny jest specjalistyczny sprzęt. Oczywiście są prace, za których realizację wciąż odpowiedzialni są ludzie, jednak w większości przypadków używa się specjalistycznych maszyn.

Centra sterowane numerycznie do cięcia i spawania

najlepsze centrum obróbkoweWiększość blachownic swoim kształtem przypomina pełnościenne lub ażurowe belki, takie jak teowniki, ceowniki oraz dwuteowniki. Wykonuje się je jednak z blachy płaskiej, która zostaje odpowiednio pocięta. Dzisiaj do cięcia elementów wykorzystuje się najlepsze centrum obróbkowe, jakie jest dostępne na rynku. W głowicy, zamiast klasycznych frezów i wierteł najczęściej znajduje się laser bądź wiązka plazmowa, która odpowiedzialna jest za cięcie. Za sterowanie odpowiada komputer oraz specjalistyczne oprogramowanie. Aby uzyskać odpowiedni kształt elementów oraz otwory we właściwych miejscach, konieczne jest odpowiednie zaprogramowanie urządzenia. Po zakończeniu tego etapu kontroluje się wymiary wszystkich elementów, liczbę i wielkość otworów oraz to, czy materiał nie został uszkodzony. Jeśli nie, to kolejnym etapem jest spawanie. W przypadku długich, liniowych elementów spawanie może odbywać się przy pomocy kolejnej maszyny sterowanej numerycznie. Spawarki CNC działają automatycznie po odpowiednim ich zaprogramowaniu. Konieczne jest uwzględnienie, jakie parametry powinny mieć wykonane łączenia oraz tego, czy powinny być ciągłe czy tylko odcinkowe. Przed umieszczeniem elementów na podajniku maszyny należy jednak wykonać spawy punktowe w celu usztywnienia złożonej z płaskich kawałków stali blachownicy. Dużym atutem stosowania centrów obróbkowych jest to, że działają one bardzo precyzyjnie i znacznie szybciej niż człowiek lub mniej nowoczesne urządzenia.

W zakładach przemysłowych wprowadzane są urządzenia CNC, ponieważ w znaczny sposób wpływają one na poprawę jakości i wydajności przedsiębiorstwa. Zastępują one bardzo wiele manualnych urządzeń, które jeszcze do niedawna były często stosowane. W ten sposób uzyskuje się wyroby bardzo wysokiej jakości w sposób szybki, znacznie bezpieczniejszy dla pracowników i przede wszystkim tańszy. Przedsiębiorstwo jest więc w stanie produkować więcej elementów, przez co jego zyski w znaczny sposób mogą się zwiększyć.