Jak powinno wyglądać szkolenie bhp?

Od kilkunastu lat pracuję w szkole. Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach, które piastuję to dla mnie sprawia priorytetowa. Nigdy nie narzekam na to, że dyrekcja mojej placówki zamawia kolejne szkolenie na ten temat. Każdy pracownik niezależnie od tego, jakie stanowisko piastuje powinien być na bieżąco z przepisami prawa oraz wszelkimi wytycznymi dotyczącymi swojej pracy, a wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem powinny być zawsze traktowane jako najistotniejsze. 

Moje szkolenia bhp 

szkolenie bhp w ŁodziPo raz pierwszy szkolenie bhp przeszłam piętnaście lat temu. Wówczas jako młoda absolwentka filologii polskiej oraz informacji naukowej i bibliotekoznawstwa otrzymałam swoją pierwszą w życiu pracę. Zanim objęłam stanowisko bibliotekarki szkolnej spotkałam się z behapowcem, który poświęcił mi aż trzy godzin zegarowe i bardzo dokładnie wytłumaczył wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy na moim stanowisku. Przeszłam swoje szkolenie bhp w Łodzi. Musze przyznać, że byłam bardzo zdziwiona, ponieważ wcześniej uważałam, że podczas takiego spotkania mogę dowiedzieć się jedynie tego, jak powinnam zachować się w sytuacjach zagrożenia, a wydawało mi się, że bardzo dobrze to wiem. Okazało się jednak, że pierwsza część spotkania dotyczyła zasad i obowiązków pracownika i pracodawcy związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Słuchałam i uważnie notowałam. Wydaje mi się bowiem, że każdemu z nas mogą się przydać tego typu informacje. Zaciekawiły mnie w szczególności kwestie związane z ochroną pracy kobiet, a także wypadami w pracy i chorobami zawodowymi oraz świadczeniami z nimi zawiązanymi. Nigdy nie wiemy, co nas w życiu spotka. Zawsze najlepiej przygotować się na wszystko. Podczas szkolenia ucieszyło mnie także to, że informacje na temat postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (m.in. pożarów, powodzi, awarii) zostały uzupełnione zasadami udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Osobiście uważam, że mówienia na te tematy nigdy za wiele. Nawet jeżeli przechodzimy osobne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, to nie powinniśmy zachęcać behapowca do tego, aby on nie porozmawiał z nam na ten temat. 

Każdy nowo przyjęty do dowolnej firmy pracownik powinien przejść szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek zorganizowania takiego spotkania ma oczywiście pracodawca. Szkolenie powinien przeprowadzić wykwalifikowany behapowiec. Najlepiej jeśli taka osoba bardzo rzetelnie podchodzi do powierzonych jej obowiązków i dokładnie omawia z kursantami wszelkie ich prawa i obowiązki związane z bhp, a ponadto szeroko przedstawia zasady postępowania w przypadkach zagrożenia, nie unikając przy tym tematu udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.