Klasyfikacje pomieszczeń czystych

 

Badania nad nowoczesnymi technologiami wymagają do ich prowadzenia specjalnych warunków o wysokim standardzie. Żeby je zapewnić, niezbędne jest tworzenie pomieszczeń o kontrolowanym poziomie zanieczyszczeń, czyli tzw. pomieszczeń typu clean room. Takie pomieszczenia są bezwzględnie wymagane w branżach: farmaceutycznej, biotechnologicznej czy medycznej. W nich muszą panować szczególne warunki czystości powietrza, aby nie zaburzać przebiegu prowadzonych badań. Zanieczyszczenia są badane w sposób ciągły.

Pomieszczenie czyste – wymagania

powszechna klasyfikacja cleanroomStrefy clean room muszą zapobiegać wprowadzaniu, powstawaniu i gromadzeniu się wszelakich zanieczyszczeń. Wejście do głównego pomieszczenia poprzedza przedsionek, gdzie najczęściej znajduje się śluza powietrzna. Przedsionek jest już odizolowany od środowiska zewnętrznego. Z niego wchodzi się do właściwej części, gdzie panują restrykcyjne wymagania dotyczące obecności pyłów, kurzu, bakterii czy oparów chemicznych. W nim znajduje się specjalny układ filtrów eliminujących zanieczyszczenia pochodzące z powietrza. Powietrze wpuszczane do środka, jak i krążące wewnątrz musi być cały czas oczyszczane przez układ filtrów. Istnieje powszechna klasyfikacja cleanroom. Odnosi się ona do ilości cząstek znajdujących się w powietrzu w przeliczeniu na metr sześcienny. Norma ISO 14644-1 wyróżnia 9 klas czystości clean room. Zgodnie normą dla pomieszczeń czystych należy badać oraz monitorować strefy czyste w celu utrzymania pożądanego i wymaganego poziomu czystości. Aktualizowanie danych z pomiarów odbywać się może na pięć sposobów. Wyniki muszą być nieustannie dokumentowane. Przyjęta norma reguluje zresztą częstotliwość pomiarów, metodę i sprzęt, który powinien być w tym celu użyty. Dla 5 klasy ISO oraz niższych maksymalny odstęp czasu pomiędzy badaniami wynosi pół roku, natomiast dla klas powyżej 5 jest to okres całego roku. Badania te mają na celu udokumentowanie ciągłości zgodności z wartościami granicznymi stężeń cząsteczek w powietrzu. Czyli muszą potwierdzać, że dana strefa czysta należy do  przyjętej klasy ISO.

Urządzenia i sprzęty znajdujące się wewnątrz pomieszczeń typu clean room muszą być skonstruowane tak, żeby nie przyczyniały się do powstawania dodatkowych zanieczyszczeń. Najczęściej są one wykonane z gładkich, łatwo zmywalnych materiałów, które prosto można utrzymać w czystości. Również parametry fizyczne środowiska, np. temperatura, wilgotność oraz ciśnienie są na bieżąco kontrolowane i utrzymywane na stałym, określonym poziomie.