Podnośniki z trójmiasta – wymogi dotyczące bezpieczeństwa

Dla podnośników używanych w handlu obowiązuje coroczna kontrola bezpieczeństwa zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami (m. in. zgodnie z wytycznymi stowarzyszeń zawodowych). Noszenie środków ochrony osobistej (sprzętu ochrony osobistej), takich jak obuwie ochronne, kask ochronny lub odzież ostrzegawcza, jest regulowane dla każdej operacji handlowej przez odpowiednie odpowiedzialne stowarzyszenie handlowe. Dotyczy to całego czasu trwania pracy, w tym oczywiście w trakcie eksploatacji powietrznej platformy roboczej.

Obsługa podnośników – instrukcja bezpieczeństwa

podnośniki z trójmiasta do wynajęciaZgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma ogólnych uregulowań dotyczących noszenia środków ochrony osobistej, w szczególności ochrony przed upałem/opadami, w przeciwieństwie na przykład do Wielkiej Brytanii, Holandii czy Włoch. Noszenie sprzętu ochrony osobistej może być jednak nakazane przez pracodawcę w uzupełnieniu do odpowiedniego stowarzyszenia zawodowego lub przez właściciela obiektu na terenie prywatnym, fabrycznym lub wystawowym. Każdy podest roboczy musi posiadać punkt mocowania sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. Stare podnośniki muszą być doposażone. Przepisy Izby Ubezpieczeń od Odpowiedzialności Cywilnej Pracodawcy dotyczące eksploatacji podnośników regulują również m.in. ograniczenia w zatrudnieniu. Stanowią one: „Zlecenie obsługi podnośników musi być podane w formie pisemnej, i tylko osoby, które ukończyły 18 lat, zostały przeszkolone w zakresie obsługi podnośników i udowodniły pracodawcy, że są w stanie samodzielnie obsługiwać podnośniki, m. in. podnośniki z trójmiasta do wynajęcia, mogą zostać przydzielone do ich obsługi”. Zalecenie to powinno być corocznie realizowane przez pracodawcę zgodnie z przepisami o zapobieganiu wypadkom – „Zasady prewencji”. Ponieważ przepisy te przewidują również praktyczne ćwiczenia z różnymi rodzajami podnośników, które nie każda firma może dostarczyć, instrukcje są często wykonywane przez zewnętrzne ośrodki szkoleniowe.

W ten sposób przedsiębiorcy mają gwarancję, że ich pracownicy są kompleksowo instruowani w zakresie obsługi podnośników zgodnie z wymogami stowarzyszeń zawodowych. Ta instrukcja jest obowiązkowa tylko do użytku komercyjnego, nie dotyczy to osób prywatnych. Nie ma zatem prawa jazdy na powietrzne platformy robocze (podnośniki), które jest znane z samochodów i które jest obowiązkowe dla wszystkich bez wyjątku. Potocznie, zaświadczenie o uczestnictwie w instrukcji jest często określane jako prawo jazdy lub karta operatora.