Zastosowanie kotłów grzewczych w nowych instalacjach ogrzewania

 

Paliwa kopalne takie jak m. in. węgiel kamienny stanowiły jedno z najpopularniejszych paliw stosowanych do ogrzewania budynków. Niestety ich wpływ na środowisko naturalne przyczynił się do powstawania zanieczyszczeń powietrza, dlatego nowe koncepcje w budownictwie oraz projektowaniu instalacji bezpośrednio starają się w maksymalny sposób dbać o zasoby środowiska przyrodniczego wraz z jego ergonomicznym wykorzystaniem. Nowe systemy instalacji grzewczych opierają się głównie na poszukiwaniu możliwościach bezpośrednio związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. 

Ekologiczne paliwo dla potrzeb kotłów grzewczych

kotły grzewczeJednym z przykładów może być np. wykorzystanie technologii geotermalnej w systemach opartych na działaniu pomp ciepła, gdzie do obiegu celem podgrzewania wody dla celów gospodarczo- bytowych jest np. wprowadzanie medium transportującego, którego rolę może pełnić woda, powietrze lub solanka. Kolejne rozwiązanie, które w swojej alternatywie wykorzystuje ultranowoczesne rozwiązania, takie jak np. wykorzystanie biogazu jako paliwa pełniącego główną rolę instalacji, gdzie źródłem ciepła będą kotły grzewcze. Ponadto w systemach grzewczych z wdrożonym do projektu kotłem kondensacyjnym możemy zastosować również takie rodzaje paliw jak C.O., biomasa lub bardzo popularny w ostatnich latach ekogroszek. Innowacyjną funkcją w rozwiązaniach takich jak kotły grzewcze są m. in. podajniki, które pozwalają na dostosowanie częstotliwości oraz kontrolę temperatury systemu grzewczego, bez konieczności zwiększania bezpośredniej ingerencji w działanie pieca. Wystarczy, że raz w ciągu doby zasypiemy podajnik, który jest automatycznie sterowany w taki sposób, aby zapewnić nam osiąganie operatywnych dla nas temperatur w obrębie budynku. Dzięki temu niwelujemy konieczność kilku a nawet kilkunastokrotnej konieczności schodzenia do kotłowni, jak np. w przypadku centralnego systemu ogrzewania, aby załadować zasobnik pieca i utrzymywać pożądany poziom ciepła w domu. Ponadto warto również zwrócić uwagę na fakt, że poza kwestiami rewolucyjnych, zaawansowanych systemów technicznych kotły grzewcze charakteryzują się przede wszystkim dużą wytrzymałością mechaniczną oraz spalaniem paliw przyjaznych dla środowiska naturalnego.

Inwestycja w rozwiązania rozbudowane o kondensacyjne kotły grzewcze umożliwia nie tylko generowanie oszczędności w zakresie budżetu domowego, ale również sprzyja zbliżaniu się do wdrażanych stopniowo strategii mających na celu wzrost efektywności energetycznej w obrębie kraju. Zaczynając od dbałości o ekologię w obrębie własnego domu przyczyniamy się w bezpośredni sposób do poprawy jakości powietrza w obrębie naszego najbliższego środowiska. Ponadto uwzględnianie w projektach budowlanych ekologicznych projektów instalacyjnych pozwala m. in. na korzystanie z szerokiego wachlarza dofinansowywanych projektów.