Zwory elektromagnetyczne w drzwiach

W systemach kontroli dostępu stosowane są liczne urządzenia i identyfikatory umożliwiające przemieszczanie się poszczególnych osób po obiekcie oraz zabezpieczające miejsca chronione i wrażliwe. Do najczęściej stosowanych zabezpieczeń zalicza się wszelkiego rodzaju zamki elektroniczne i magnetyczne, rejestratory, a także specjalne bramki i zwory elektromagnetyczne. Użytkownicy zostają wyposażeni w specjalne identyfikatory i karty magnetyczne lub breloki umożliwiające przedostanie się do określonych stref i obiektów. Stosowane są również rejestratory odczytujące dane z karty, wyposażone w kamery i czytniki biometryczne.

Zwory elektromagnetyczne zabezpieczające wejścia

zwora magnetyczna do drzwiDzięki systemom kontroli w zakładach pracy i instytucjach kontrolowana jest przestrzeń służbowa i ogólnie dostępna oraz ograniczone jest przedostanie się niepowołanych osób na teren obiektu. Zabezpiecza też pomieszczenia, które wymagają specjalnej ochrony lub ograniczenia dostępu. W tym celu poza specjalnymi zabezpieczeniami stosowana jest zwora magnetyczna do drzwi, która stanowi alternatywny rodzaj zamka stosowanego w systemach kontroli dostępu. Zasada działania zwory polega na przyciąganiu metalowej płytki umieszczonej na skrzydle drzwi do zasilanego elektromagnesu umieszczonego na ościeżnicy. Zwory działają na podobnej zasadzie jak elektrozaczepy rewersyjne- podanie napięcia zamyka zworę, a drzwi są trzymane przez cały czas gdy napięcie jest podawane. Stosuje się je w systemach i zabezpieczeniach drzwi ewakuacyjnych, przeciwpożarowych i w miejscach użyteczności publicznej. Przepisy narzucają obowiązek otwarcia zamka w momencie zdjęcia napięcia zasilającego.Tego typu zamki stosowane są przede wszystkim w drogach ewakuacyjnych, a ich funkcjonalność i wytrzymałość pozwala na długotrwałą i ciągłą pracę. Istnieje wiele sposobów montażu zwory. Dostosowany jest on do rodzaju i specyfikacji drzwi oraz warunków technicznych jakie można wykorzystać. Podczas osadzania zamka często stosuje się dwie zależne zwory i dodatkowy elektrozaczep celem usprawnienia działania i zabezpieczenia systemu.

Zwory mogą być otwierane automatycznie w chwili zagrożenia lub ryzyka, a podłączone do systemu dostępu zarządzanego przez centrum lub ochronę umożliwiają sprawne otwarcie lub zamknięcie drzwi. Stanowią jeden z najnowocześniejszych elementów w kontroli dostępu zabezpieczającego konkretne miejsca lub drogi ewakuacyjne. Gwarantują bezpieczeństwo oraz kontrolę i stanowią nieodzowny element systemów zabezpieczających. Systemy kontroli dostępu wyposażone są w nowoczesne technologie i urządzenia umożliwiające sprawne i kontrolowane przemieszczanie się na terenie obiektu. Wiele systemów współpracuje z różnymi innymi systemami dotyczącymi rejestracji czasu pracy i identyfikacji pracowników.